"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2017-03-24 K/Nr 11/2017 Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2017-03-16 K/Nr 10/2017 Konkurs ofert na na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach zachowawczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2017-03-03 K/Nr 8/2017 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2017-03-01 K/Nr 9/2017 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach dyżurów stacjonarnych „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna POZ – część internistyczna”.
2017-02-28 K/Nr 7/2017 Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny mikrobiologii lekarskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2017-02-24 K/Nr 6/2017 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2017-02-24 K/Nr 5/2017 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2017-02-22 K/Nr 4/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach dyżurów stacjonarnych
„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna POZ – część pediatryczna”.
2017-02-21 K/Nr 2/2017 Konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach zachowawczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2017-02-20 K/Nr 3/2017 Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag