Projekty unijne

Cenniki 2013

Obowiązują od 01.01.2013

LoginArchiwum

Życzenia od wicepremiera PDF Drukuj Email

Z okazji jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy otrzymaliśmy wiele życzeń. Część dyrektorowi szpitala przekazano osobiście w piątkowy wieczór, część nadesłano pocztą. Życzenia otrzymaliśmy między innymi od wicepremiera Grzegorza Schetyny.

Wicepremier Grzegorz Schetyna napisał: „Tak piękny jubileusz jest możliwy tylko dzięki ludziom, którzy na przestrzeni wielu lat udzielali wsparcia, zapewniali opiekę medyczną oraz traktowali pomoc innym nie tylko jako realizację służbowego obowiązku, ale także jako misję. Dziękuję całemu kierownictwu i wszystkim pracownikom Szpitala za codzienny wysiłek i zmaganie się z niełatwymi problemami zarówno pacjentów, jak i służby zdrowia, które w aktualnej dobie są szczególnie uciążliwe. Życzę Państwu wytrwania w jakże trudnej służbie drugiemu człowiekowi i radości, jaką daje widok powracających do zdrowia pacjentów.”

Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP: „Dyrekcji, pracownikom i pacjentom życzę, aby Szpital Wojewódzki służył mieszkańcom przez kolejne dekady. Aby tak się stało z pewnością konieczne jest również spełnienie najważniejszego życzenia – rozwiązania problemu zadłużenia szpitala. Mam wielką nadzieję, że życzenie to zostanie spełnione.”

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski: „Składam na Pani ręce wyrazy szacunku i podziękowania dla wszystkich pracowników tej mającej ogromne znaczenie dla miasta i całego regionu placówki ochrony zdrowia. Rangi Szpitala nie da się bowiem przecenić, zwłaszcza że w ciągu ostatnich lat przejął on funkcje wszystkich istniejących wcześniej w naszym mieście wyspecjalizowanych lecznic. (...) Choć niewątpliwie wiele jeszcze można uczynić dla poprawy funkcjonowania naszej lecznicy, co jak wiem objęte jest jej programem rozwoju, już dziś można mówić o bardzo cennych uzyskanych efektach. Juz dziś można mówić o sukcesie. Proszę przyjąć słowa mego uznania, zapewnienie iż Samorząd wspierać będzie perspektywiczne zamierzenia Szpitala, a także jubileuszowe życzenia powodzenia w realizacji trudnej, ale pięknej misji ochrony zdrowia w mieście i regionie, zawodowych osiągnięć i osobistej satysfakcji dla wszystkich pracowników .”

Poseł RP Janusz Mikulicz: „(...) Uroczystość taka jest okazją do podziękowania wszystkim tym, którym dobro naszej placówki leczniczej nie jest obojętne. Praca w szpitalu – na każdym szczeblu funkcjonowania – wymaga szczególnego trudu i poświęcenia. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie Pani Dyrektor. Pani postawa i dokonania służą innym za przykład przedsiębiorczości, ciężkiej pracy i umiejętnego dążenia do celu. Dziś szpital w Legnicy, mimo światowego kryzysu gospodarczego może pochwalić się wieloma sukcesami, za co my mieszkańcy Legnicy i okolic jesteśmy wdzięczni (...).”

Posłanka RP Ewa Drozd: „(...) Zdobyliście Państwo ogromne zaufanie pacjentów. Dzięki profesjonalnej kadrze medycznej jak i nowoczesnemu sprzętowi, który pozwala na sprawne przeprowadzenie kompleksowych badań , a także dzięki codziennemu poświęceniu i zaangażowaniu Dyrekcji oraz wszystkich pracowników niesiecie pomoc ludziom, ratując ich zdrowie a niejednokrotnie również życie (...).”

Waldemar Engel, dyrektor do spraw lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy: „Proszę przyjąć szczere gratulacje. Jest to zaszczyt, ale i jednocześnie odpowiedzialność kierować taką jednostką służby zdrowia. Jednakże świadomość świadczenia obywatelom usług odpowiadającym zarówno standardom prawnym jak i społecznym oczekiwaniom, jest budująca i przynosi wiele satysfakcji.”

Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego: „(...) Ufam, że rocznica będzie swoistą okazją do reflekcji nad przyszłością Szpitala, a zarazem podstawą do dalszej budowy wielkiej jego historii. Dodam, że na przestrzeni tego okresu Szpital systematycznie się doskonalił, umiejętnie dostosowując się do zmian, które z jednej strony nastąpiły w systemie prawno-finansowym powiązanym z reformą ochrony zdrowia, z drugiej zaś związane były bezpośrednio z rozwojem świadczonych usług. Profesjonalizm, doświadczenie oraz trud, jaki włożyliście Państwo w służbie mieszkańców Dolnego Śląska zasługuje na najgłębsze wyrazy szacunku oraz poważania. Jestem zdania, że liczne słowa uznania ze strony pacjentów stanowią dobitne potwierdzenie Państwa umiejętności, efektywności działania oraz są wyrazem pochwały dla Państwa kompetencji i niekwestionowanego społecznego dorobku.”

Sławomir Bąk, komendant Miejski Policji: „Z okazji Jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne gratulacje dla wszystkich mających swój udział w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu.”

Prezes WPEC Arkadiusz Janusz: „Wyrażam przekonanie, iż działalność Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Legnicy przynosi pożytek społeczny, a zaangażowanie Pani i Pracowników jest swoistą misją, której wypełnienie przynosi niewymierne korzyści mieszkańcom Legnicy i okolicznych miast.”

Stanisław Pawlak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy: „Z uznaniem i podziwem obserwuję jak Państwa praca oraz osobiste zaangażowanie przyczyniają się do wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa o sprawy w życiu człowieka najistotniejsze – o zdrowie i życie. Wysoko cenię sobie współpracę pomiędzy naszymi instytucjami i pozostaję w przekonaniu, że nasze wspólne działania będą kontynuowane i dadzą satysfakcję obu stronom.”

Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej i Barbara Morawiec, przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Legnicy: „Pragniemy wyrazić najwyższy szacunek dla Państwa działalności. Na ręce Pani Dyrektor składamy wszystkim Pracownikom życzenia licznych sukcesów i satysfakcji z wypełniania misji legnickiego szpitala.”

Marta Chmielewska, prezes stowarzyszenie „Babiniec”: „Marnujemy czas, jeśli nie żyjemy pełnią ludzkiego życia – jeśli nie poszukujemy nowych doświadczeń i w pełni nie wykorzystujemy własnych talentów i możliwości. (Dietrich Bonhoefer) Z najlepszymi życzenia z okazji 30-lecia Szpitala dla Pani i wszystkich tych, którzy niosą pomoc medyczną i serce na dłoni.”

Elżbieta Kanus, dyrektor ZUS w Legnicy: „W tym szczególnym czasie, życzę Pani Dyrektor i całemu personelowi dalszych sukcesów w służbie dla dobra mieszkańców naszego regionu. Niech podejmowanym przez Państwo działaniom zawsze towarzyszy satysfakcja i poczucie dobrze pełnionej misji. Życzę także zrealizowania wszystkich planów i zamierzeń związanych z pracą i rozwojem szpitala.”

Życzenia nadesłał także pacjent z Lubina, pan Jan Pawlak: „Całemu personelowi placówki życzę dużo sukcesów w skutecznym leczeniu pacjentów z naszego regionu oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia a także zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy. Jestem wdzięczny Szpitalowi za skuteczne wyleczenie mnie z zaćmy ocznej w roku 2005.”