poczta do webmastera Poczta do Kancelarii Urząd Miasta Legnica Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu: (171/10)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie: 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w POZ Ambulatoryjna opieka lekarska (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ) w dni powszednie 19:00 – 7:00 oraz w dni wolne od pracy niedziele i święta (12/24h). 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 3. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Pediatrycznym. 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Hematologicznym. 5. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Neurologicznym. 6. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego na rzecz pacjentów szpitala w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym II. .

Została wybrana oferta:Dane o
ofertach:Liczba
złożonych ofert: 12Liczba ofert
przyjętych: 10Liczba ofert
odrzuconych: 2         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy informuje, iż konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych został
rozstrzygnięty w części.W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane
oferty (nr oferty i dane oferenta) w zakresach
: Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w POZ Ambulatoryjna opieka lekarska (nocna i świąteczna opieka
medyczna w POZ) w dni powszednie 19:00 – 7:00 
oraz w dni wolne od pracy niedziele i święta (12/24h): Oferta nr 1-  Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kubiak Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Szpitalnym Oddziale RatunkowymOferta nr 3- Wyjazdowa
Praktyka Lekarska Jan DziedzicOferta nr 4-
Praktyka Lekarska Adam Gryc Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale PediatrycznymOferta nr 9 –
Indywidualna Praktyka Lekarska Lucyna Wolska Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale HematologicznymOferta nr 10- Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka
Gontarska Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale NeurologicznymOferta nr 7 – Mróz Joanna Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu
całościowego na rzecz pacjentów szpitala w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym II.Oferta nr 2- Gabinet Lekarski Tomasz ArentewiczOferta nr 4 - Praktyka Lekarska Adam GrycOferta nr 5- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Jerzy ŁyczkoOferta nr 6- Gabinet Lekarski Teresa Dziuk- PustułkaSzczegółowych informacji w/w przetargu udzielają pracownicy Sekcji Organizacyjnej
Szczegółowych informacji w/w przetargu udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego I Zamówień Publicznych
pokój 45, nr tel. 076 7211 126powrót  POWRÓT