poczta do webmastera Poczta do Kancelarii Urząd Miasta Legnica Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
   



OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu: (171/10)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie: 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w POZ Ambulatoryjna opieka lekarska (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ) w dni powszednie 19:00 – 7:00 oraz w dni wolne od pracy niedziele i święta (12/24h). 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 3. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Pediatrycznym. 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Hematologicznym. 5. Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych pełnionych w Oddziale Neurologicznym. 6. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego na rzecz pacjentów szpitala w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym II. .

Została wybrana oferta:



Dane o
ofertach:



Liczba
złożonych ofert: 12



Liczba ofert
przyjętych: 10



Liczba ofert
odrzuconych: 2



         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy informuje, iż konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych został
rozstrzygnięty w części.



W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane
oferty (nr oferty i dane oferenta) w zakresach
:



 Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w POZ Ambulatoryjna opieka lekarska (nocna i świąteczna opieka
medyczna w POZ) w dni powszednie 19:00 – 7:00 
oraz w dni wolne od pracy niedziele i święta (12/24h): 



Oferta nr 1-  Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kubiak



 Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym



Oferta nr 3- Wyjazdowa
Praktyka Lekarska Jan Dziedzic



Oferta nr 4-
Praktyka Lekarska Adam Gryc



 Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale Pediatrycznym



Oferta nr 9 –
Indywidualna Praktyka Lekarska Lucyna Wolska



 



Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale Hematologicznym



Oferta nr 10- Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka
Gontarska



 Udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych
pełnionych w Oddziale Neurologicznym



Oferta nr 7 – Mróz Joanna



 Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu
całościowego na rzecz pacjentów szpitala w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym II.



Oferta nr 2- Gabinet Lekarski Tomasz Arentewicz



Oferta nr 4 - Praktyka Lekarska Adam Gryc



Oferta nr 5- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Jerzy Łyczko



Oferta nr 6- Gabinet Lekarski Teresa Dziuk- Pustułka



































Szczegółowych informacji w/w przetargu udzielają pracownicy Sekcji Organizacyjnej
Szczegółowych informacji w/w przetargu udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego I Zamówień Publicznych
pokój 45, nr tel. 076 7211 126



powrót  POWRÓT