Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja” 

- naszym Pacjentom, Przyjaciołom,
Sponsorom i Partnerom

życzą 

Krystyna Barcik
dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy
wraz z pracownikami