W związku z sytuacją epidemiologiczną na oddziale neonatologicznym, z pododdziałem intensywnej terapii noworodka, tj. hospitalizacji dzieci zakażonych wirusem RSV i koniecznością ich izolowania, od 19 lutego do odwołania wstrzymane są przyjęcia na oddział położniczy.

Kierując się względami bezpieczeństwa noworodków, którym należałoby w razie potrzeby zapewnić pomoc, podjęta została decyzja o wstrzymaniu przyjęć na oddział położniczy. Oddział ginekologiczno-położniczy pracuje w systemie ostrego dyżuru tzn przyjmowane są tylko przypadki nagłe na podstawie decyzji lekarza dyżurnego.

O decyzji dyrekcji szpitala zostały poinformowane stosowne instytucje.