Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z wysokim ryzykiem pojawienia się ogniska epidemicznego wywołanego koronawirusem, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych pacjentów do leczenia szpitalnego. Decyzja nie dotyczy pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przesunięcie terminu przyjęcia.

Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci, których termin przyjęcia przypada na okres obowiązywania zakazu, zostaną powiadomieni przez personel szpitala o nowym terminie.