JEŻELI PODEJRZEWASZ ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

NIE WCHODŹ DO BUDYNKU SZPITALA

SKONTAKTUJ SIĘ ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ:

tel. 600 312 142

I POSTĘPUJ ZGODNE Z WYTYCZNYMI.

W PRZYPADKU NASILONYCH OBJAWÓW DZWOŃ: tel. 112