W trosce o zdrowie pacjentów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wprowadza następujące zasady:


      1. Pacjenci zarejestrowani lub chcący uzyskać poradę lekarską w jednej z naszych poradni specjalistycznych proszeni są o kontakt z rejestracją pod następującymi numerami telefonów:

76 72 11 713 – poradnia USG, chemioterapii i nefrologiczna

76 72 11 704 – poradnia urologiczna, neurochirurgiczna, chorób zakaźnych, okulistyczna i kardiologiczna

76 72 11 702 – poradnia ortopedyczna

76 72 11 735 – poradnia chirurgii ogólnej

76 72 11 708 – poradnia dermatologiczna

76 72 11 723 – poradnia hematologiczna i psychiatryczna

76 72 11 700 – poradnia onkologiczna i chirurgii onkologicznej

76 72 11 495 – poradnia neonatologiczna i kardiologii dziecięcej

Pracownik rejestracji po uzyskaniu niezbędnych informacji łączy pacjenta z lekarzem, który decyduje o formie porady. Najczęściej porada ta odbywać będzie się telefonicznie. W uzasadnionych, z punktu widzenia medycznego, przypadkach pacjent zamiast teleporady zostanie przyjęty w trybie stacjonarnym. O formie udzielenia pomocy zawsze decyduje lekarz.

Informujemy również, że lekarze mają możliwość zdalnego wystawiania recept i zwolnień.

 

  1. Na teren szpitala wpuszczani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień (dotyczy to zarówno oddziałów jak i poradni)

  2. Przyjęcia nagłe odbywają się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy

  3. Obowiązuje wprowadzony 27.02 zakaz odwiedzin, który obejmuje również brak możliwości przekazywania żywności i innych artykułów pacjentom.

  4. Dzieci przebywające w szpitalu mogą pozostawać w towarzystwie jednego rodzica lub opiekuna, który z uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych powinien pozostawać na terenie oddziału aż do wypisu dziecka

  5. Wejście do szpitala odbywa się wyłącznie drzwiami głównymi (od strony parkingu). Znajduje się tam punkt epidemiologiczny.

  6. Personel oddziałów informuje telefonicznie pacjentów planowych o odwołaniu przyjęcia

  7. Krwiodawcy udający się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Legnicy w celu oddania krwi są kierowani najkrótszą drogą do punktu krwiodawstwa i tam przechodzą kwalifikację oraz wywiad epidemiologiczny (godziny pracy RCKiK nie ulegają zmianie)

  8. Wejście do poradni nocnej i świątecznej pomocy medycznej możliwe jest od strony lądowiska dla śmigłowców przy estakadzie dla karetek SOR. Telefon do gabinetu lekarskiego 76 72 11 644