Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy składa podziękowanie Zarządowi Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za okazaną pomoc finansową.