Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, informuje, iż z dniem 14 października 2020 roku Oddział Neurologiczny z Poddziadziałem Udarowym wznowił przyjęcia pacjentów.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2020 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż z dniem 16 października wstrzymuje przyjęcia pacjentów do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Pacjenci obecnie przebywający w oddziale zostali wypisani do domu, natomiast personel lekarski i pielęgniarski został skierowany do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV- 2 hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Infekcyjnych tzw. zakaźnym.