Dwoje zgłoszonych przez szpital kandydatów zostanie wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Legnicy”. Są to: Marta Chmielewska, była prezeska legnickiego stowarzyszenia Babiniec i Brunon Bernadowski, ordynator oddziału wewnętrznego III naszego szpitala. Rekomendując panią Martę Chmielewską do odznaki mieliśmy na uwadze jej zaangażowanie i zasługi dla oddziału medycyny paliatywnej naszego szpitala. Była inicjatorem i współorganizatorem wielu społecznych akcji, w tym charytatywnych. Organizowała zbiórki pieniędzy na potrzeby oddziału. Pani Marta Chmielewska jest znana w Legnicy, w różnych środowiskach, nie tylko z racji pełnionej przed laty funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy, ale przede wszystkim jako wieloletnia działaczka społeczna.
Lekarz Brunon Bernadowski, ordynator oddziału wewnętrznego III jest wieloletnim i zasłużonym pracownikiem naszego szpitala. Z jego inicjatywy i głębokiego zaangażowania legnicki szpital objął opieką chorych na niezwykle rzadką chorobę Gauchera z terenu legnickiego i ościennych regionów. Leczenie tej choroby polega na stałym (do końca życia pacjenta) podawaniu niezbędnego, reglamentowanego centralnie leku. Dzięki utworzeniu ośrodka leczenia tej choroby w Legnicy zaoszczędzono pacjentom co dwutygodniowych, aczkolwiek absolutnie koniecznych przy leczeniu tej choroby, dojazdów do Centrum Zdrowia Matki Polki w Warszawie. Pan Brunon Bernadowski jest przy tym niezwykle skromnym człowiekiem, z własnej inicjatywy nie zabiegającym o rozgłos i wyróżnienia.
Odznakami „Zasłużony dla Legnicy” radni postanowili uhonorować także: Jerzego Bednarza,  Barbarę Chmielowską, Józefa Cieślę, Czesławę Dłubak, Jana Fornala, Alicję Dragan, Teresę Gołąb, Jana Hilę, Lidię Kunecką, Bożenę Miktus, Agatę Ornowicz, Władysława Szumilasa, Artura Torbińskiego, Roberta Wierzbickiego i Grzegorza Wszelaczyńskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się w czerwcu.
MAM