Szpital nie zwalnia tempa zakupów nowoczesnego sprzętu. W tym roku wydaliśmy już ponad 400 tys. zł. z własnego budżetu na niezbędne uzupełnienia sprzętowe. Wśród urządzeń, które właśnie kupiono są m.in. inkubator dla oddziału neonatologicznego, urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych, myjnia do bronchoskopów dla oddziału pulmonologicznego, dwa spirometry. Z kolei blok operacyjny wzbogacił się o: elektroresektoskop obrotowy oraz zestaw napędowy ortopedyczny z piłą oscylacyjną. OIOM otrzymał natomiast pompę infuzyjną. Takie same urządzenia trafiły też na pulmonologię i oddział noworodków. Kardiologia ma trzy nowe rejestratory holterowskie i jeden rejestrator ciśnienia.
Przypomnijmy, że szpital kupuje też sprzęt za pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wartość całego projektu to ok. 12 mln zł. .
ZB