Od dzisiaj załoga szpitala zbiera dary dla powodzian z gminy Prochowice. Z takim apelem do pracowników wystąpiła dyrektor Krystyna Barcik. Chodzi przede wszystkim o artykuły chemii gospodarczej, żywność o przedłużonej trwałości, odzież i meble. Może inni zechcą się przyłączyć do zbiórki – podajemy numer telefonu do koordynatorki akcji: Beata Czubek – 076 72 11 960.
Po zakończeniu zbiórki artykuły zostaną przekazane potrzebującym.
ZB, MAM