Kamila JózefiakWielki sukces odniosła nasza wolontariuszka Kamila Józefiak, która została laureatką ogólnopolskiego konkursu Ośmiu Wspaniałych. Do Legnicy wróciła z „Bursztynową Ósemką”. Kamila ma 16 lat, jest uczennicą 7 Gimnazjum w Legnicy i od kilku miesięcy pomaga w opiece nad dziećmi leczącymi się na oddziałach: pediatrycznym i chirurgii dziecięcej.
- Konkretne zadania wyznaczają mi panie pielęgniarki przełożone, dlatego nigdy nie wiem, czy tego dnia będę na oddziale chirurgii, czy pediatrycznym – mówi Kamila. - Wolontariuszką w szpitalu jestem od kilku miesięcy. To dla mnie nowe i bardzo ważne doświadczenie.
Przypomnijmy, że ideą konkursu Ośmiu Wspaniałych jest wyróżnianie i nagradzanie młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale także są wrażliwi na potrzeby innych ludzi, często słabych i niepełnosprawnych. Wszyscy laureaci - Ośmiu Wspaniałych - przeszli eleiminacje w swoich regionach.
Kamili serdecznie gratulujemy sukcesu.

ZB