Drukuj
Odsłony: 2237

Minister w szpitaluSzpital zakończył trwająca pięć lat restrukturyzację. W jej efekcie placówka pozbyła się ok. 117 mln zł długów. Dało to zielone światło m.in. do ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Z tej okazji do Legnicy przyjechał Marek Twardowski, wiceminister zdrowia oraz Jerzy Sypuła, dyrektor wydziału zdrowia i Zofia Przygoda, zastępca dyrektora wydziału restrukturyzacji ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecni byli też: Jadwiga Szeląg, przewodnicząca Rady Społecznej szpitala i wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej zdrowia i rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Robert Kropiwnicki, radny Rady Miejskiej w Legnicy, członek Rady Społecznej szpitala.

Dyrektor Krystyna Barcik przypomniała, że przed pięcioma laty placówka była w opłakanej sytuacji finansowej, załoga nie dostawała regularnie wynagrodzeń, a szpitalne konto zajął komornik. Dzisiaj sytuacja jest inna. Placówka wyszła na prostą.
- Dlatego mogliśmy się ubiegać m.in. o unijne pieniądze, z powodzeniem startowaliśmy w konkursach ministerstwa zdrowia, otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego – wylicza dyrektor placówki. - Dzięki temu poszerzyliśmy zakres usług o pododdział udarowy, kupiliśmy nowe wyposażenie m.in. dla oddziału opieki paliatywnej, oddziału intensywnej terapii. Teraz szpital szykuje się do remontu i unowocześnienia SOR – u oraz budowy lądowiska dla helikopterów ratowniczych.
Dyrektor Jerzy Sypuła wyraził zadowolenie, że legnicki szpital z powodzeniem zakończył restrukturyzację, podkreślił, że dzisiaj ma bardzo dobrą pozycję wyjściową do rozwoju w kolejnych latach.
Zdaniem wiceministra Twardowskiego restrukturyzacja w legnickiej placówce może być wzorem dla innych szpitali w kraju.
- Jestem mieszkańcem tego regionu, oraz lekarzem – mówiła z kolei radna Jadwiga Szeląg. - Dlatego w interesie moich pacjentów leży, aby legnicka placówka się rozwijała. Jako radna sejmiku będę nadal wspierać szpital, aby ogrom pracy włożony w restrukturyzację nie został zaprzepaszczony w przyszłości. Gratuluję też pani dyrektor Krystynie Barcik oraz całej załodze – powiedziała radna.

ZB
Poniżej publikujemy listy od wiceministra i wicemarszałka województwa: 

Marek Twardowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia:
Szanowna Pani Dyrektor, przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste podsumowanie pięcioletniego okresu restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę razem z Państwem uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Moją obecność na dzisiejszej uroczystości proszę przyjąć jako wyraz uznania dla kierownictwa i pracowników szpitala, jak również dla organu założycielskiego za ogrom pracy włożonej w realizację programu naprawczego skutkującego jakże znaczną poprawą kondycji Waszej placówki. Mój podziw dla skali podjętych wysiłków wynika również z dostrzeżenia, iż proces restrukturyzacji rozpoczynaliście Państwo z poziomu sytuacji finansowej lokującej legnicki Szpital Specjalistyczny w gronie kilku najbardziej zadłużonych szpitali w kraju.
Mam pełną świadomość, że na drodze wychodzenia z kryzysu władze szpitala niejednokrotnie musiały podejmować trudne, nieraz bolesne dla załogi decyzje. Tym bardziej na nasz szacunek zasługuje Wasza konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu, jakim było i jest zapewnienie placówce właściwych warunków funkcjonowania na rzecz potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu. Docenienia wymaga również postawa całego zespołu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, który w skomplikowanej sytuacji gotów był do szukania kompromisu i porozumienia, dzięki którym możliwe było wyprowadzenie szpitala ze stanu prawdziwej zapaści.
Chciałbym, aby legnicki przykład stał się inspiracją dla innych polskich szpitali do odważnego podjęcia wyzwania jakim jest reformowanie sposobu gospodarowania finansami placówek. Przekonanie o szansie powodzenia tego typu przedsięwzięć przyświeca również nam w momencie tworzenia nowych ram funkcjonowania polskiego szpitalnictwa.
Całemu Kierownictwu szpitala oraz wszystkim pracownikom życzę wielu dalszych, również korzystnych dla pacjentów jak obecnie honorowany, sukcesów w prowadzonej działalności medycznej i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Z poważaniem
Marek Twardowski

Jerzy Łużniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego:
Z  wielkim uznaniem i satysfakcją odnotowałem fakt, że z dniem 20 września 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał decyzję Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Szpitala.
W tym miejscu pragnę złożyć Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Szpitala w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego serdeczne gratulacje.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w efekcie efektywnie przeprowadzonej restrukturyzacji, Szpital na dzień dzisiejszy nie posiada zaległych zobowiązań publiczno-prawnych. Co istotne i kluczowe zarazem zostały zrealizowane wszelkie ugody zawarte z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych. W konsekwencji czego ze 140 mln zł długu szpitalnego, jego wartość zmniejszyła się o ponad 117 mln zł. Zaspokojone zostały również roszczenia pracowników wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw.
Tym samym skutecznie zarządzany pod kierunkiem Pani Krystyny Barcik Wojewódzki Szpital Specjalistyczny spełnił z powodzeniem wszelkie warunki określone w decyzji o warunkach restrukturyzacji Szpitala, które wprost wynikają z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dzięki sprawnie przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji, Szpital funkcjonuje jako wiarygodny podmiot gospodarczy, który poprzez swoją działalność niezawodnie służy pacjentom naszego regionu i pozostaje kluczowym ośrodkiem służby zdrowia na terenie Dolnego Śląska.
Oddłużenie Szpitala daje możliwość skoncentrowania uwagi na działalności inwestycyjnej, finansowaniu, bądź współfinansowaniu inwestycji jednorocznych, wieloletnich i innych wydatków na zakupy inwestycyjne, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz unowocześnienia samej jednostki.
Łączna wartość realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu województwa wyniesie ponad 25 mln zł.
Aktualnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy bierze udział w realizowaniu projektu „Dolnośląskie E-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2011 działanie: rozwój usług elektronicznych. Szpital przygotowuje się tym samym do wprowadzenia elektronicznych kart pacjentów.
Skutecznie podejmowane działania w powyższym zakresie pozwalają z optymizmem spojrzeć na przyszłość Szpitala i jego dalszy, jakże cenny dla nas wkład w rozwój naszego regionu.
W tak ważnym dla Szpitala dniu raz jeszcze pragnę serdecznie pogratulować i wyrazić słowa uznania pod adresem Dyrekcji oraz całego Zespołu pracowników.
Życząc Państwu dalszych sukcesów zawodowych, zasłużonej satysfakcji oraz powodzenia w realizacji celów, a w życiu osobistym szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, załączam wyrazy szacunku
Z wyrazami szacunku
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Łużniak