Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Piekarskiego, byłego dyrektora naszego szpitala. Jerzy Piekarski był dyrektorem szpitala od grudnia 2000 do stycznia 2003 roku. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w Chodzieży. Od 1981 roku pracował jako stomatolog w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, w tym czasie uzyskał I stopień specjalizacji chirurgii stomatologicznej. W Lubinie pracował do 1992 roku, kiedy to przeniósł się do Polkowic. W latach 1998 – 2000 pracował na stanowisku zastępcy kierownika oddziału regionalnego w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego – oddział regionalny we Wrocławiu. Następnie pracował na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw medycznych w Dolnośląskiej Regionalnej Kasie Chorych we Wrocławiu. Był również pełnomocnikiem burmistrza Polkowic do spraw ochrony zdrowia.
MAM