Nasz szpital znalazł się w elitarnej grupie placówek służby zdrowia w kraju leczących nowotwory krwi. Dowodem jest dotacja z ministerstwa zdrowia na zakup specjalistycznego sprzętu. W tym roku otrzymamy ponad 63 tys. zł, a w przyszłym – ponad 84 tys. zł w ramach „Programu diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych” ministerstwa zdrowia. Na Dolnym Śląsku tylko trzy specjalistyczne placówki z Wrocławia dostały takie wsparcie. To dowód uznania dla osiągnięć oddziału hematologii naszej placówki.
Za ministerialne pieniądze kupimy: defibrylator, pulsoksymetr wraz z kardiomonitorem, pompę infuzyjną, dwa specjalistyczne łóżka z regulacją położenia pacjenta, respirator i kapnograf, czyli urządzenie do pomiaru poziomu tlenu w organizmie. Nowoczesny sprzęt to większa szansa na przeżycie dla pacjentów, którzy trafiają na oddział w ciężkim stanie.
Wsparcie ministerstwa jest tym cenniejsze, że w ostatnich miesiącach radykalnie wzrosła liczba pacjentów z ostrą białaczką. W styczniu było ich czworo, latem już 11 – 12 miesięcznie. Oddział przyjmuje miesięcznie ponad stu pacjentów z różnymi chorobami krwi.
ZB