Sukcesem zakończyła się zbiórka pokarmu dla psów i kotów w legnickim schronisku. Akcję przeprowadził Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wśród pracowników szpitala. Jak nam powiedziała Grażyna Sokołowska, jedna z inicjatorek zbiórki, Schronisko przy ul. Ceglanej w Legnicy zostało zasilone m.in. 211 kilogramami suchej karmy dla psów, 17 kilogramami suchej karmy dla kotów, 58 kilogramami ryżu. Podarowano też 60 puszek z pokarmem oraz 30 ręczników, 15 kocy i 11 misek. Dary są bardzo potrzebne schronisku, do którego trafiają bezdomne psy i koty nie tylko z Legnicy, ale też z okolicznych gmin.
ZB