Przyjazny PracodawcaNasz szpital znalazł się w gronie pracodawców z tytułem „Pracodawca przyjazny pracownikom po 45 roku życia”. Dyrektor Krystyna Barcik odebrała od organizatorów akcji – biura Projektu Cisnet.pl – statuetkę i okolicznościowy dyplom. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy znalazł się w gronie 12 przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych) z regionu legnickiego przyjaznych dla pracowników po 45 roku życia.
Organizatorzy uhonorowali tych pracodawców, którzy zatrudniają dojrzałą załogę i nadal są otwarci na doświadczonych pracowników, chętnych do szkoleń i dalszego doskonalenia zawodowego.
Obecnie szpital zatrudnia 576 pracowników w wieku powyżej 45 roku życia na ponad 1200 ogółem zatrudnionych.
MAM