Wzrasta liczba mężczyzn w powiecie legnickim zagrożonych rakiem prostaty – tak wynika z zakończonego właśnie programu badań tej grupy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Niepokojące wyniki ma aż 15 procent spośród pięciuset przebadanych panów w wieku powyżej 45 lat. Rok temu było to nieco ponad jedenaście procent. Przypomnijmy, że od 15 marca do 15 listopada szpital prowadził akcję wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego. Na zlecenie starostwa powiatowego w Legnicy badaniami objęliśmy grupę pięciuset osób. Spośród nich 75 panów miało nieprawidłowe wyniki w badaniu PSA.  Dlatego 20 pacjentów zagrożonych chorobą zakwalifikowanych zostało od razu do leczenia szpitalnego, aby pogłębić diagnozę, a 54 osoby skierowano do leczenia w poradni urologicznej.
Program cieszył się największym powodzeniem w grupie wiekowej od 51 do 60 lat, gdzie przebadano 194 osoby (38,8 proc. wszystkich uczestników), spośród których 17 (8,8 proc.) skierowano do leczenia specjalistycznego. Jeszcze bardziej alarmujące wyniki odnotowano w grupie panów powyżej 70 roku życia. Na 102 osoby aż 29 (28,4 proc.) skierowano do dalszego leczenia. Natomiast w grupie wiekowej 45 – 50 lat (50 mężczyzn) nie odnotowano nieprawidłowych wyników.
Najchętniej badali się mieszkańcy miasta i gminy Chojnów ( ponad 45 proc. uczestników programu), na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy gminy Kunice (15 proc.), najbardziej niechętni badaniom okazali się mieszkańcy gminy Krotoszyce (5,4 proc. wszystkich przebadanych).
Mimo aktywnej akcji promocyjnej podjętej przez szpital, przede wszystkim w loklanych mediach, oraz mobilności pielęgniarek i lekarza, którzy wiele razy odwiedzali miasta i wsie powiatu legnickiego, trudno było nakłonić mężczyzn do badań.
Przyczynami są: nadal niska świadomość zagrożenia oraz strach przed ewentualnym wykryciem choroby, czyli strach przed prawdą.
Tymczasem im szybciej zostanie ona wykryta, tym większe szanse na wyleczenie.  
ZB