Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje w innych pomieszczeniach. Zmiana spowodowana jest niezbędnym remontem. Pacjenci trafią tam, wchodząc głównym wejściem do szpitala. Droga do SOR jest oznakowana. Nad głównym wejściem do lecznicy powieszono już napis „Szpitalny Oddział Ratunkowy”. Następnie trzeba przejść głównym korytarzem w stronę laboratorium. Po prawej stronie znajdziemy szklane drzwi, za którymi rozpoczyna się obszar tymczasowego SOR.
Te zmiany to skutek rozpoczynającej się właśnie inwestycji – remontu dotychczasowych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowy lądowiska dla helikopterów. Roboty potrwają kilka miesięcy i będą kosztowały 10 mln zł pochodzących z unijnej dotacji.

ZB