Drukuj
Odsłony: 1878

Ryszard Kępa - przewodniczący Rady Miasta LegnicaRyszard Kępa, lekarz internista i specjalista chorób zakaźnych i kierownik pododdziału hepatologicznego na oddziale wewnętrznym III w naszym szpitalu został dzisiaj wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy. Za kandydaturą doktora Kępy głosowało 22 spośród 25 radnych legnickiego samorządu. Ryszard Kępa od lat jest związany z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, którym przez pewien czas kierował (1999 – 2000 r.). Był też m.in. zastępcą i ordynatorem oddziału chorób zakaźnych. Od 1988 roku jest radnym miejskim w Legnicy, pełnił m.in. funckje wiceprzewodniczącego RM w Legnicy, przewodniczącego komisji zdrowia RM w Legnicy, przewodniczącego kapituły i statutu RM w Legnicy.
Od ponad dwudziestu lat Ryszard Kępa aktywnie pracuje na rzecz środowiska lekarskiego, pełniąc m.in. funkcje członka Rady i Prezydium Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej DIL, był też delegatem na zjazdy lekarzy: dolnośląski i krajowy. Działa także m.in. w  Stowarzyszeniu Tarninów w Legnicy, Lions Club Silesia w Legnicy, Klubie Sportowym „Konfeks” w Legnicy, organizuje i prowadzi aukcje charytatywne, dofinansowuje działalność Stowarzyszenia „Jutrzenka”, skupiającego osoby upośledzone umysłowo oraz ich rodziny i przyjaciół. W 2009 roku  wyróżniony został tytułem „Filantropa Roku Regionu Legnickiego 2009 roku” w kategorii osób prywatnych. Otrzymał go za trwającą od dziewięciu lat współpracę ze Stowarzyszeniem  „Jutrzenka”.
ZB