Juliusz SkrzypekJuliusz Skrzypek, ordynator oddziału wewnętrznego I z naszego szpitala otrzyma odznakę „Zasłużony dla Legnicy” przyznaną przez legnickich radnych. Uroczysta sesja odbędzie się 4 czerwca.

Juliusz Skrzypek od ponad dwudziestu pięciu lat pracuje jako lekarz w Legnicy. W tym czasie  w kierowanym przez niego oddziale wewnętrznym I Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy hospitalizowanych było ponad 25 tys. pacjentów. Juliusz Skrzypek poprzez sumienną, staranną oraz skuteczną pracę od lat buduje autorytet i zawodowy prestiż kierowanego przez siebie oddziału. Trudno dzisiaj wyliczyć, ilu pacjentów zawdzięcza mu życie lub zdrowie. Konsekwentnie dba o jak najwyższy poziom personelu medycznego, wykształcił co najmniej kilkunastu lekarzy internistów, którzy dzisiaj tworzą trzon tej specjalności w naszym mieście.
Juliusz Skrzypek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Towarzystwa Internistów Polskich, od 1993 zastępcą przewodniczącego Oddziału Legnickiego PTL, w latach 1993 - 1997 był członkiem komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. W 1998 otrzymał Srebrną Odznakę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.
Od 1994 roku odznakę „Zasłużony dla Legnicy” otrzymali lekarze: Brunon Bernadowski, dr Jarosław Czeszejko-Sochacki, dr Teresa Dorocinkowska-Pilch, Antoni Dragańczyk, Przemysław Grześkowiak, Hanna Hauser-Salwowska, Luba Jarzębiak, Wojciech Kowalik, Jerzy Paluch i dr Hanna Strugała-Stawik.
ZB