Ponad 415 tysięcy złotych otrzyma nasza placówka na realizację projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Departamentu Funduszu Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia o pozytywnej ocenie złożonego wniosku i  przyznaniu dofinansowania.

Wniosek przygotowany przez WSS w Legnicy otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 Całkowita wartość projektu wynosi 490 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowi  85 % jego wartości. Pozostały udział stanowią środki własne szpitala. Dodajmy, że realizacja projektu została podyktowana koniecznością doposażenia istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. W ramach projektu zostaną zakupione:

right

- cztery kardiomonitory
- defibrylator
- dwa respiratory
- aparat USG
- sześć pomp infuzyjnych
- dwa aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych
- dwa aparaty do szybkiego przetaczania płynów
- cztery pulsoksymetry
- zestaw do trudnej intubacji.

  - To sprzęt nowej generacji, który w doskonały sposób uzupełni nasze wyposażenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – wyjaśnia Andrzej Hap, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa w WSS w Legnicy (na zdjęciu obok). – Jest on niezbędny w bezpośrednich akcjach ratowania życia i zdrowia, a zwłaszcza w sytuacjach kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Niezbędne przy tym są nowe kardiomonitory, defibrylator i pulsoksymetry. Nowoczesne USG umożliwia szybką diagnostykę FAST pozwalającą na ocenę stanu zdrowia osoby ratowanej. Pozostały sprzęt wspomaga pracę zespołu reanimującego pokazując na bieżąco aktualne parametry życiowe, a także ocenę efektywności prowadzonej akcji reanimacyjnej.  

Warto dodać, że to nie jedyne pieniądze pozyskane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ostatnim czasie. Naszej placówce przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 809 tys. zł na realizację projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny w Legnicy”, którego całkowita wartość wynosi ponad 952 tys. zł. Dofinansowanie otrzymano w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z projektu w 2018 r. zostaną zakupione: dwa ultrasonografy, dwa respiratory reanimacyjno – transportowe, dwa zestawy do torakotomii ratunkowej, dwa systemy do ogrzewania pacjenta oraz dwa przepływowe podgrzewacze krwi i płynów infuzyjnych. Więcej o projekcie...

Podkreślmy również, iż w okresie programowania 2007-2013 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.1.”Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.  Więcej o projekcie...