Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzymał wyróżnienie w związku z uczestnictwem pracowni biochemii w programie StandLab IQs. Świadczy ono  o tym, że nasze szpitalne laboratorium rygorystycznie kontroluje swój system pomiarowy.

System IQs jest pierwszym polskim internetowym systemem kontroli jakości badań laboratoryjnych. Integruje wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjną analizę dokładności i precyzji, w przypadku parametrów biochemicznych na dwóch poziomach kontroli.

 - Analizujemy jakość prowadzonych badań biochemicznych przez różne laboratoria działające na terenie kraju – wyjaśnia Mirosław Firlej z firmy StandLab, która organizowała konkurs. – Porównujemy osiągane przez nie wyniki m.in. przez prowadzenie prób kontrolnych. Niewątpliwie jakość analiz biochemicznych wykonywanych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz przestrzeganie rygorystyczne systemu pomiarowego jest bardzo wysoka i zasługuje na wyróżnienie.

 

Analizator biochemiczny Beckman Coulter w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSS w Legnicy.

 

Poniżej wyróżnienie otrzymane w konkursie "Najlepsza jakość w diagnostyce Beckman Colulter"  w obszarze: "Największa aktywność w dbaniu o jakość oznaczeń".