Miesięcznie na Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci hospitalizowanych jest ok. 120-140 dzieci, wykonuje się ok. 50 zabiegów planowych. Codziennie pełni on ostry dyżur. Największa liczba przypadków do zabiegów planowych dotyczy  przepukliny pachwinowej, stulejek, przepukliny pępkowej, braku jądra, dużych znamion barwnikowych, żylaków powrózka nasiennego, wodniaków jąder i kamicy pęcherzyka żółciowego – wyjaśnia ordynator dr Rafał Pilch.

- Niewątpliwie najbardziej kłopotliwe są przypadki nagłe – ostre zachorowania. Bardzo często mamy małych pacjentów z nieokreślonymi bólami brzucha, które wymagają dobrej i szybkiej diagnozy oraz właściwego leczenia. Ponadto często przywożone są dzieci z różnymi urazami głowy oraz złamaniami kończyn. Przyjmowani są mali pacjenci od Bogatyni po Środę Śląską i od Głogowa po Jelenią Górę, a więc ze znacznej części Dolnego Śląska. Poradnia chirurgii dziecięcej przy oddziale przyjmuje średnio 350-400 dzieci w miesiącu.

 

Dlaczego chirurgia dziecięca stanowi osobną dziedzinę nauk medycznych i nie jest włączana do chirurgii ogólnej? O odpowiedź poprosiliśmy ordynatora oddziału dr. Rafała Pilcha.

- Albowiem spektrum przypadków u dzieci jest znacząco odmienny niż u dorosłych – wyjaśnia dr Rafał Pilch, ordynator Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci WSS w Legnicy. -  Niektóre te same schorzenia u tych dwóch grup pacjentów różnią się przyczyną powstania. Na przykład przepuklina pachwinowa u dorosłych jest wynikiem osłabienia powłok brzusznych, natomiast u dzieci ma ona zawsze charakter wrodzony. Przepuklinę u dzieci operujemy laparoskopowo sposobem PIRS, zwanym metodą profesora Patkowskiego z Wrocławia. Od 7.12.2012 r. wykonaliśmy już około 600 takich zabiegów. Metoda ta nie tylko pozwala na szybszy powrót małych pacjentów do zdrowia. Możemy również przeprowadzić ocenę przepukliny po drugiej stronie, co nie zawsze jest widoczne przy zwykłym rozpoznaniu. Na tych 600 zabiegów okazało się, że w jednej czwartej występowała przepuklina obustronna. Ponadto dzięki temu, że wchodzimy laparoskopem przez pępek pacjenta możemy zoperować jednocześnie przepuklinę pępkową, która  występuje w 5 proc. przypadków. Wcześniej czasem były niezbędne trzy osobne zabiegi, dziś tylko jeden i to pozostawiający małą, prawie zupełnie niewidoczna bliznę w pępku.

Zespół lekarski po pierwszej laparoskopowej operacji przepukliny u dziecka w naszym szpitalu wykonanej 7.12.2012.
Od lewej: Andrzej Hap, prof. Dariusz Patkowski oraz Rafal Pilch.

 

Pierwsza laparoskopowa operacja przepukliny u dziecka w naszym szpitalu.

 

Po zabiegu. Grudzień 2012.

 

Z czym trafiają dzieci na nasz oddział?

- Największa liczba przypadków do zabiegów planowych dotyczy wspomnianej wyżej przepukliny pachwinowej, stulejek, przepukliny pępkowej, braku jądra, dużych znamion barwnikowych, żylaków powrózka nasiennego, wodniaków jąder i kamicy pęcherzyka żółciowego – wyjaśnia dr Rafał Pilch. - Niewątpliwie najbardziej kłopotliwe są przypadki nagłe – ostre zachorowania. Bardzo często mamy małych pacjentów z nieokreślonymi bólami brzucha, które wymagają dobrej i szybkiej diagnozy oraz właściwego leczenia. Ponadto często przywożone są dzieci z różnymi urazami głowy oraz złamaniami kończyn. Operowaliśmy np. młodego pacjenta z poważnymi obrażeniami czaszkowo – mózgowymi, który został potrącony przez szybko zjeżdżającego w  górach rowerzystę.

Warto zaznaczyć, że legnicka placówka przyjmuje małych pacjentów od Bogatyni po Środę Śląską i od Głogowa po Jelenią Górę, a więc ze znacznej części Dolnego Śląska.

Przybliżmy jednak  w skrócie historię chirurgii dziecięcej w Legnicy...

W naszym mieście dzieci były leczone chirurgicznie już od 1947 r., kiedy to powstał Szpital Chirurgiczny im. Tadeusza Ostrowskiego przy ul. Murarskiej. Ordynatorem został wówczas wojskowy - major chirurg Zdzisław Szulc.

W 1971 r. w szpitalu wydzielono Oddział Chirurgiczny, którym kierował ordynator dr Władysław Orzeł. W jego ramach funkcjonował 20-łóżkowy pododdział chirurgii dziecięcej. Wykonywano w nim zabiegi planowe oraz w stanach nagłych dzieciom powyżej 1 roku życia, z wyłączeniem wad wrodzonych. Zabiegi związane uszkodzeniami narządów ruchu były przeprowadzane przez zespół Oddziału Ortopedycznego.

Oddział Chirurgii Dziecięcej, jako samodzielny, powstał w styczniu 1998 r. Pracowało na nim pięcioro lekarzy: Elżbieta Buczma – Białek, Elżbieta Kamińska, Leszek Leszczyński, Rafał Pilch oraz Teresa Dorocinkowska-Pilch jako ordynator oraz 19 pielęgniarek. Przyjmowano w nim i operowano dzieci w wieku 0-18 lat. Pozyskano wówczas sponsorów, wyremontowano i wyposażono pomieszczenia, przeniesiono w sąsiedztwo oddziału Poradnię Chirurgii Dziecięcej, otwarto 4-łóżkowy bezpłatny hotelik dla matek. W lutym 1999 r. Lions Club zorganizował bal charytatywny z aukcją, z której dochód przeznaczono na zakup sprzętu medycznego.

W trakcie zabiegu w szpitalu przy ul. Murarskiej.

 

Kolejną ważną datą był sierpień 2002 r., kiedy to w związku z planowaną likwidacją Szpitala Chirurgicznego przy ul. Murarskiej Oddział Chirurgii Dziecięcej przeniesiono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Iwaszkiewicza w Legnicy. W tym samym roku oddział wzbogacił się w cenny sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W sierpniu 2003 r. oddział przystąpił do akcji „Szpital z sercem” i dzięki telekomunikacji, w erze przed popularyzacją sieci telefonii komórkowej, mali pacjenci mogli bezpłatnie skorzystać z „telefonu do mamy”. W Dzień Dziecka oraz na Świętego Mikołaja  oddział jest okolicznościowo ozdabiany, mali pacjenci otrzymują prezenty, organizowane są konkursy z nagrodami, przez wiele lat koncertował zespół muzyczny. Warto zaznaczyć, że oddział jest często odwiedzany przez teatrzyk objazdowy.

W 2006 r. w tzw. „Skrzyni czasu” złożono wszelkie informacje o oddziale i o pracownikach - na wszystkich możliwych nośnikach. Skrzynia ta jest zamurowana w centrum Legnicy  i ma zostać otworzona po 100 latach tj. w 2106 roku. Innym istotnym wydarzeniem w zakresie funkcjonowania oddziału był bunt anestezjologów, w wyniku którego na przełomie 2006 i 2007 roku zawieszono na parę miesięcy operowanie dzieci w wieku 0-24 miesięcy. Problem rozwiązano korzystając z oferty anestezjologicznej oferowanej przez zewnętrzny rynek usług medycznych.

Od 1998 r.  do chwili obecnej troje lekarzy oddziału uzyskało drugi stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej, jeden lekarz ukończył studia podyplomowe, dwoje posiada tytuł doktora nauk medycznych, jedna osoba otworzyła przewód doktorski, jedna jest trakcie specjalizacji. Wśród 15 pielęgniarek dwie posiadają tytuł magistra, dziewięć studia licencjackie, cztery są trakcie studiów magisterskich.

-  Obecnie oddział posiada 24 łóżka (siedem sal po trzy łóżka i trzy izolatki) , dwa gabinety zabiegowe, gabinet lekarski, dyżurkę lekarską, gabinet ordynatora oraz izbę przyjęć. Przy oddziale znajduje się poradnia chirurgii dziecięcej.  -  podsumowuje dr Rafał Pilch.

Miesięcznie na oddziale hospitalizowanych jest ok. 120-140 dzieci. Codziennie pełni ostry dyżur. Zabiegi nagłe wykonywane są w ramach dyżuru ostrego, natomiast operacje planowe w dwa dni w tygodniu: w poniedziałki i piątki.  Miesięcznie wykonuje się ok. 50 takich zabiegów. Poradnia chirurgii dziecięcej przyjmuje średnio 350-400 dzieci w miesiącu. Wykonywane są w niej zabiegi ambulatoryjne w znieczuleniu miejscowym. Dzieciom w tych trudnych chwilach mogą towarzyszyć rodzice i opiekunowie – podobnie jak i podczas pobierania krwi, wykonywania iniekcji oraz opatrunków. Na potrzeby oddziału zakupiono wygodne, składane łóżka, na których opiekunowie mogą spać i czuwać przy swoich dzieciach.

 

Archiwalne zdjęcia z zabiegów.

 

 Teresa Dorocinkowska-Pilch - pierwszy ordynator oddziału ze śp prof. Jerzym Czernikiem - kierownikiem kliniki we Wrocławiu, rektorem Akademii i konsultantem krajowym chirurgii dziecięcej. Posiedzenie w Legnica 2001 r.

 

Konwój Muszkieterów i Rafał Brzozowski na Oddziale.

 

 

BZWBK (obecnie Santander) sponsorem Oddziału.

 

Bracia Collins tuningują oddział

 

 

 Podczas szkolenia w najlepszym centrum laparoskopowym w Polsce - Akademia Eskulapa.

 

 Opracowano na podstawie rozmowy z dr. Rafałem Pilchem oraz materiałów przygotowanych na Posiedzenie Naukowe Oddziału Dolnośląsko – Opolskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.  Zdjęcia pochodzą z archiwum Oddziału.