Drukuj
Odsłony: 647

Trwa realizacja projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Projekt zakłada przebudowę pomieszczeń przychodni specjalistycznych oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Znacznej poprawie ulegnie komfort obsługi pacjentów. Wartość projektu wynosi ok. 9,5 mln zł.

Wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą kwotę wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jest przebudowa części pomieszczeń AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) i POZ (opieka nocna i świąteczna) na potrzeby koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Planowany zakres ma służyć profilaktyce i leczeniu pacjentów w trybie ambulatoryjnym z obszaru województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z Legnicy.


Obecnie prowadzone są prace w budynku 1H i 1C. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie poradni w budynku 1D. Są jednak zmiany, o których chcieliśmy poinformować naszych pacjentów:
- zmieniono dojście do diagnostyki obrazowej (STARMEDICA) dla pacjentów spoza szpitala - znajduje się ono wyłącznie od zewnątrz budynku - przy SOR,
- dojście do poradni dziecięcej jest możliwe przez Odział Chirurgii Dziecięcej lub przez SOR.

Zanim powstaną nowe przychodnie...

 

Większe zmiany zajdą na początku 2019 r., kiedy to prace obejmą przebudowę poradni specjalistycznych z budynku 1D, gdzie obecnie przyjmowani są pacjenci.
Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Obok przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo - budowlanych planuje się zakup sprzętu medyczny, w tym m.in. aparatu do kriochirurgii, unit laryngologiczny, fotel do podawania wlewów, oprawę nadłóżkową jednostanowiskową, unit okulistyczny, autorefraktometr oraz tonometr aplanacyjny, puftonometr i unit okulistyczny. Przychodnie otrzymają również sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

 

Przebudowa poradni i poczekalni w budynku głównym 1D rozpocznie się w 2019 r.