Umowę z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na współpracę w realizacji projektu Wprowadzenie ogólnopolskiego system zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego u dzieci “Żywczyk” podpisał nasz szpital.
Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System „Żywczyk” służy do obliczania objętości poszczególnych składników mieszaniny żywieniowej stosowanej w żywieniu pozajelitowym u dzieci. Jednocześnie wspiera proces jej przygotowania od momentu zaplanowania składu przez lekarza, poprzez kontrolę fizycznych i chemicznych parametrów bezpieczeństwa, programowanie pompy mieszającej w pracowni żywienia pozajelitowego w aptece, aż po podanie mieszaniny dziecku w oddziale szpitalnym lub w domu, w ramach Programu Domowego Żywienia Pozajelitowego.

- Dla naszego szpitala udział w realizacji projektu jest przyczynkiem do powstania pracowni do żywienia pozajelitowego – mówi Wojciech Kowalik (na zdjęciu obok), lekarz koordynujący Oddziałem Neonatologicznym. - To również okazja do rozpoczęcia dodatkowych działań związanych z przeszkoleniem personelu.

Jak twierdzą autorzy projektu wdrożenie systemu „Żywczyk” przyczyni się do znaczącego podniesienia jakości życia najmłodszych pacjentów, stymulując jednocześnie rozwój specjalistycznych badań medycznych w dziedzinie żywienia pozajelitowego.

Wśród najważniejszych korzyści systemu wymienić należy m.in.:
- funkcję elektronicznego tworzenia receptury składu żywienia pozajelitowego z automatyczną weryfikacją parametrów stabilności mieszaniny w trakcie zlecania –zwiększenie jakości i bezpieczeństwa żywienia pozajelitowego dzieci;
- oddzielny neonatologiczny kalkulator składu mieszanin dostosowany do potrzeb noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków urodzonych przedwcześnie;
- możliwość elektronicznego przesłania zlecenia do pracowni żywienia pozajelitowego i integracja z oprogramowaniem mieszalnika, co eliminuje ręczne przepisywanie recepty papierowej przez farmaceutów i redukuje ryzyko pomyłek.

Dodajmy, że w projekcie biorą udział jednostki naukowe, szpitale oraz apteki z całej Polski, w tym apteka WSS w Legnicy.