Drukuj
Odsłony: 811

Trwa przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby przychodni specjalistycznych. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W ramach pierwszego etapu roboty budowlane prowadzone są na parterze południowo-wschodniego narożnika szpitalnego kompleksu - od strony ul. Iwaszkiewicza (budynek 1H i 1C).

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” za ok. 9,5 mln zł.

 

 

Pierwszy etap robót na parterze szpitala powoli dobiega końca. Po gruntownej przebudowie wnętrza prowadzone są prace wykończeniowe - wygładzanie ścian, układanie wykładzin podłogowych, instalacja armatury sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz inne.  Warto podkreślić, że do nowego kompleksu zostanie przeniesiona również nocna pomoc lekarska, która będzie zlokalizowana tuż pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Dzięki temu w poważniejszych przypadkach można będzie z przychodni dostać się od razu nową windą po dalszą pomoc do SOR.

Na przełomie lutego i marca prace wkroczą w nową fazę. Ten etap obejmie przebudowę pomieszczeń w budynku 1D, gdzie obecnie znajduje się największy kompleks przychodni specjalistycznych z rejestracją. Dotychczasowe przychodnie zostaną przeniesione w inne partie kompleksu szpitala. W tym celu przygotowywana jest już kampania informacyjna dla pacjentów - w tym m.in. nowa tablica, która zostanie zamontowana przy wejściu do budynku. O wprowadzanych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Tablica informacyjna, która wkrótce będzie informowała pacjentów o wprowadzonych zmianach.

 

 

Efekt prowadzonych prac wykończeniowych w nowym kompleksie przychodni,

zdjęcie poniżej - w trakcie jesiennych prac adaptacyjnych.

Prace budowlane przygotowujące - wrzesień 2018.

 

Prace wykończeniowe przy oknach - 4.02.2019.

 

Zamontowano już nową windę.

 

Prace wykończeniowe na korytarzach.

 

Montaż armatury sanitarnej.

 

W nowych pomieszczeniach zostaną utworzone cztery nowe przychodnie: neurologiczna, laryngologiczna, diabetologiczna oraz ginekologiczno – położnicza.

- Dzięki tej ostatniej chcielibyśmy na bazie doświadczeń z opieki kardiologicznej uruchomić koordynowaną opiekę nad matką od chwili zajścia w ciążę po narodziny i dalsze życie dziecka - obejmujące szczepienia, profilaktykę wad postawy dziecka, opiekę kardiologa dziecięcego itd. - podkreśla Andrzej Hap, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa.

Warto podkreślić, że do nowego kompleksu zostanie przeniesiona również nocna pomoc lekarska, która będzie zlokalizowana tuż pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Dzięki temu w poważniejszych przypadkach można będzie z przychodni dostać się od razu windą po dalszą pomoc do SOR.

Wartość całego projektu „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” wynosi ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.