Drukuj
Odsłony: 790

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uczestniczy od lutego w ministerialnym programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż ten wdrażany jest w dwóch województwach w Polsce – dolnośląskim i świętokrzyskim. Jego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie obu województw.

- Pilotażem mogą zostać objęci pacjenci, u których w okresie realizacji programu rozpoznano nowotwór złośliwy: gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego lub płuca - wyjaśnia Krystyna Barcik, dyrektor szpitala. - Wojewódzkim ośrodkiem koordynującym akcję w naszym regionie jest  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pod nim utworzona jest sieć ośrodków współpracujących II i I poziomu.

Ośrodki II poziomu stanowią:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

 

Ośrodki I poziomu:

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy- Zdroju

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

 

Jak ma działać pilotaż?

- To krótka ścieżka działania: diagnozowania i leczenia – mówi Krystyna Barcik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. - Chodzi o to, aby jak najszybciej wykryć nowotwór i objąć pacjenta leczeniem. Dla pacjentów, którzy niepokoją się, że mają zmiany mogące wskazywać na chorobę nowotworową uruchomiono specjalną telefoniczną infolinię. Po wykonaniu stosownego telefonu pacjent zostanie przekierowany do odpowiedniej osoby koordynującej najbliżej jego miejsca zamieszkania. Od niej uzyska informację do jakiej placówki ma się zgłosić (I ew. II poziomu), na jakich zasadach oraz jakie badania wykonać. Koordynator wskaże mu wszelkie niezbędne odpowiednie informacje.

Ośrodek poziomu II jakim jest legnicki szpital realizuje plan leczenia pacjenta, wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego - jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 pacjentów, których obejmuje opieka onkologiczną. Zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Taka ścieżka ma skrócić okres badania i szybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Pilotaż potrwa 18 miesięcy. Po tym czasie zostaną zweryfikowane wszystkie jego elementy oraz wyciągnięte wnioski dla poprawy systemu lecznictwa onkologicznego.

Nr telefonu infolinii pilotażu: 22 755 11 55.

 

Więcej o pilotażu w rozporządzeniu 2423 z dnia 13.12.2018 r. Ministra Zdrowia...