Rada Miejska Legnicy przyznała jednogłośnie tytuł Honorowego Obywatela Legnicy Wojciechowi Kowalikowi, lekarzowi kierującemu oddziałem neonatologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Panu Wojciechowi Kowalikowi serdecznie gratulujemy.

Więcej o sesji RM...