Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
wszystkim Pielęgniarkom i Położnym składamy serdeczne podziękowania za rzetelną pracę i szacunek
z jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego pacjenta. Życzymy dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.
Zarząd Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy