Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się I Konferencja Szkoleniowo-Edukacyjna: PO ZAWALE I CO DALEJ?. Sala konferencyjna naszego szpitala pękała w szwach. Dodajmy, że wydarzenie było organizowane przez Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking oraz Kołem Młodych Medyków PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Tematyka spotkania obejmowała szeroko pojętą profilaktykę zawału mięśnia sercowego. Celem konferencji była edukacja pacjentów po zawale mięśnia sercowego oraz osób z ryzykiem rozwinięcia się choroby niedokrwiennej serca, a także wymiana doświadczeń i wiedzy wśród personelu medycznego, nauczycieli akademickich i studentów.

 

W konferencji uczestniczyła m.in. kadra PWSZ im. Witelona w Legnicy:
- prof.dr hab.inż. Jerzy Jan Pietkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą,
- dr Helena Babiuch, Prorektor ds.Dydaktyki i Studentów,
- dr Monika Wierzbicka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
- dr n.med. Joanna Żółtańska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
- dr n. med. Małgorzata Bujnowska, Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej,
- dr n.med. Jolanta Bielawska, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej,
- dr n.med. Justyna Bugała-Szpak, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej oraz Koordynator fizjoterapeutów w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej WSS w Legnicy,
a także przedstawiciele samorządów:
- Longina Gaszyńska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jawora, członkini Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Piotr Frankowski, wójt gminy Malczyce,
- personel medyczny WSS,
- studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy,
- osoby zainteresowane tematyką zawałów i rehabilitacji,
oraz najważniejsi goście: pacjenci naszego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,

Dodatkowo w część praktyczną konferencji była zaangażowana Paulina Ruta, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking (warsztaty Nordic Walking) oraz dr n.med. Małgorzata Bujnowska Opiekun Koła Młodych Medyków PWSZ (warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej).

W podziękowaniu za udział w konferencji lekarz kierujący oddziałem - Krzysztof Szymczak powiedział do jej uczestników: - Mam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu był dla Państwa satysfakcjonujący, sposób prezentowanej wiedzy przystępny, a zastosowana w praktyce pozwoli się Państwu aktywnie cieszyć się życiem w dobrym zdrowiu. Była to nasza pierwsza konferencja i na pewno nie uniknęliśmy błędów organizacyjnych, za które najmocniej przepraszam, jednak wierzę że przekazana przez naszych prelegentów wiedza zrekompensowała te niedoskonałości.

 

 Wszystkim - za udział i pomoc w organizacji konferencji serdecznie dziękujemy.

 

 

więcej zdjęć na profilu FB...