8 czerwca Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy rozpoczynają cykl szkoleń dla opiekunów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Pierwsze spotkanie edukacyjne odbędzie się na terenie PWSZ w Legnicy i dotyczyć będzie opieki nad chorymi ze stwardnieniem zanikowym bocznym.
- Planujemy przekazać informacje m.in. o charakterze prawnym, z zakresu dietetyki, rehabilitacji, pielęgnacji przy udziale pracowników naszego szpitala, a także studentów pod opieką kadry z PWSZ - mówi Małgorzata Słupska - Kartaczowska, pielęgniarka oddziałowa oddziału neurochirurgicznego.

 - Zamierzamy organizować tego typu spotkania raz w miesiącu. Chcemy pomóc w ten sposób rodzinom osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych i guzach, które opiekują się swymi bliskimi w domach.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt pod numer: 767211932 od dnia 3 czerwca W tym dniu podamy więcej szczegółów.