Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pożegnali dyrektora placówki - Krystynę Barcik, która pełni swoją funkcję do 27. lipca i odchodzi na emeryturę. Była to także okazja do podsumowania kilkunastoletniej kadencji w kontekście zmian jakie w tym czasie przeszedł legnicki szpital.

- Ze szpitala niemalże powiatowego staliśmy się poważnym regionalnym centrum medycznym - podkreślił zastępca dyrektora dr Andrzej Hap.

Dyrektor Barcik podziękowała wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie, bez których, jak stwierdziła zmiany na lepsze nie byłyby możliwe.