Na dobrej drodze są rozmowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie podpisania umowy na II etap projektu termomodernizacji, który obliczono na 24 mln zł. NFOŚ mógłby przekazać naszej placówce 20,4 mln zł.

Termomodernizacja objęłaby kompleks główny szpitala, budynek patologii i pawilonu nr 2. Już jakiś czas temu szpital złożył wniosek do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza, Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Planowanym efektem rzeczowym są m.in.: wymiana instalacji wewnętrznych (co, cwu i ct), wymiana drzwi, modernizacja oświetlenia oraz instalacja paneli fotowoltaicznych.

Planowane efekty ekologiczne projektu to zmniejszenie emisji CO2, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. Dzięki realizacji zadania szpital obniży koszty ogrzewania ujętych w projekcie obiektów.

Całkowity koszt zadania ujęty we wniosku o dofinansowanie wynosi 24 mln zł. Kwota dofinansowania wynosi 20,4 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). W przypadku uzyskania dofinansowania placówka będzie zabiegać o dotację w wysokości 15 proc. wkładu własnego, tj. 3,6 mln zł lub o kredyt.