Na podłogach przed rejestracjami do poradni oraz kasą w naszym szpitalu zostały wyklejone tzw. linie poufności, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów poprzez zwiększenie dystansu pomiędzy osobą stojąca przy "okienku" a osobami stojącymi za nią.
Dotychczas stosowane kartki z napisami informującymi o tym, że przy danym okienku powinna stać jedna osoba nie zdały egzaminu.

Podobne oznaczenia granicy poufności w innych placówkach medycznych w regionie spełniają swoją rolę.

 

 

 

 

Wyklejanie linii informującej o strefie poufności przed rejestracją do poradni w budynku 1C.