Dobiegła końca 7-letnia kadencja dyrektora do spraw lecznictwa dr. n. med. Andrzeja Hapa, który w czwartek spotkał się z pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
- Chciałbym podziękować wszystkim za ten wspólny czas, albowiem był on dla mnie okresem zbierania fantastycznych doświadczeń. Znam ten szpital, od podstaw, jak powstawał... i mogę śmiało powiedzieć, że w ostatnich latach zmienił swoje oblicze ze szpitala powiatowego w szpital - w wielu dziedzinach medycznych - o poziomie klinicznym, co potwierdza przyjeżdżająca i współpracująca z nami profesorska kadra z medycznych ośrodków naukowych. Przez ten czas nasz szpital wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, wprowadził wiele nowoczesnych usług medycznych, przechodzi modernizacje i remonty.

- Dziękuję wszystkim za to, że dwukrotnie udało nam się wspólnie uzyskać akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, a przypomnę, że mają ją w regionie tylko dwie placówki – nasza i MCZ. Warto podkreślić, że dla wielu ośrodków wrocławskich procedura akredytacyjna okazała się nie do przejścia.
Dziś przed szpitalem i nowa kadrą zarządzającą stoją trudne zadania, wciąż działamy w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, w tym kontraktowych, na niekorzyść zmienia się również sposób organizacji i zarządzania służbą zdrowia, a na to nakłada się trudna sytuacja kadrowa - brak niezbędnego i wykwalifikowanego personelu, co często wiąże ręce menadżerom szpitali. Mojemu następcy życzę dużo cierpliwości i powodzenia.
Dodajmy, że dr n. med Andrzej Hap będzie nadal pracował na oddziale chirurgii onkologicznej.