Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie nowych, dodatkowych usług w ramach onkologii.

Wniosek ten dotyczy przystąpienia do realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie „Kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”. W ramach szpitala zostałby wydzielony tzw. Ośrodek Raka Piersi, którego zadaniem byłoby planowanie i koordynowanie procesu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi.


Projekt ten oparty jest o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja br. Placówka starająca się o nowe świadczenia musi spełniać wiele szczegółowych wymogów i kryteriów dotyczących zarówno stosownej bazy jak i doświadczonej kadry – od nowoczesnych form diagnostyki, przez opiekę ambulatoryjną, zabiegi chirurgiczne, chemioterapię, opiekę psychologiczną, fizjoterapeutyczną, aż po plastykę i dobór protez piersi.