Dyrektor Anna Płotnicka - Mieloch wzięła udział w spotkaniu poświęconym wprowadzeniu do szpitali wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rozmowy na ten temat odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
- Ustawa narzuca na szpitale szereg nowych obowiązków organizacyjnych, ale przede wszystkim stosowanie bardzo kosztownych rozwiązań technologicznych w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych - wyjaśnia dyrektor.

- Podczas spotkania marszałek zaproponował, aby podległe mu największe szpitale na Dolnym Śląsku nie szukały usług wsparcia technicznego na zewnątrz - na własną rękę, tylko żeby grupowo podejść do tego zagadnienia, co pozwoli na wynegocjowanie tańszej jednostkowo ofertę. Takie też jest moje zdanie w tej sprawie - podkreśla Anna Płotnicka - Mieloch.
Wprawdzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, posiadający w swej strukturze SOR, jeszcze nie otrzymał decyzji o uznaniu go za operatora usługi kluczowej w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ale jest to kwestia najbliższych tygodni, a na przygotowanie do spełnienia wymogów cyberustawy nie ma zbyt wiele czasu.

Link do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: http://prawo.sejm.gov.pl