Aktualna sytuacja epidemiologiczna na Dolnym Śląsku i w Polsce - to temat szkolenia dla personelu medycznego, które odbyło się w naszym szpitalu.
- Spotkanie to dotyczyło m.in. problemów związanych z wysokoopornymi na antybiotyki bakteriami, wywoływanymi przez nie zakażeniami i kolonizacją – wyjaśnia dr n. med. Krzysztof Szufnarowski, specjalista mikrobiologii lekarskiej i zarazem przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
- Tego typu szkolenia powinny być organizowane bardzo często. W naszym szpitalu staramy się je organizować regularnie. W ich trakcie przypominamy m.in. o zasadach związanych z izolacją pacjentów, higieną rąk, z pobieraniem wymazów, w tym z koniecznością przeprowadzania badań przesiewowych.
- Wciąż uczulamy nasz personel na pewne zachowania, które uniemożliwiają rozniesienie np. szczepów typu CPE (pałeczki jelitowe wytwarzające karbapenemazy) wśród pacjentów.To konkretne szkolenie zostało podyktowane sytuacją epidemiologiczną w regionie i wynikającymi z tego problemami dotykającymi również okoliczne szpitale, z którymi nasz legnicki ściśle współpracuje w diagnostyce i leczeniu pacjentów – dodaje dr Szufnarowski.
- Sprawa ta jest bardzo istotna, albowiem stwierdzamy coraz więcej szczepów, które są odporne na antybiotyki, łącznie z takimi, które są już odporne na wszystkie leki – wyjaśnia dr Krzysztof Szufnarowski. – Prace nad nowymi antybiotykami prowadzone są na niezbyt dużą skalę, a w przypadku tych, które są wprowadzane do obrotu, okazuje się, że gdzieś na świecie są bakterie, które już mają jakiś poziom oporności na nie. Rozprzestrzenienie ich to tylko kwestia czasu. Bardzo ważną rolę ogrywa tu profilaktyka. Musimy wciąż dbać przede wszystkim o to, aby pacjentów nie narażać na infekcje i roznoszenie szczepów bakterii wysokoopornych.