Podczas białej niedzieli, która towarzyszyła parafialnemu spotkaniu mieszkańców Osiedla Piekary 3 pracownicy naszego szpitala wykonali 27 badań PSA, 73 badań TSH, 262 testów HCV i oznaczenia poziomów glukozy we krwi, a także 80 pomiarów BMI i 90 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.
Jak informuje Dorota Szczepaniak, kierownik działu usług medycznych w WSS w Legnicy, przy pomiarach przekraczających dopuszczalne normy pacjentom udzielono właściwych wskazówek. Natomiast pacjenci, którym pobierano krew do badań otrzymali informację o terminie odbioru wyników w szpitalnym laboratorium.