JEŻELI PODEJRZEWASZ ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

NIE WCHODŹ DO BUDYNKU SZPITALA

SKONTAKTUJ SIĘ ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ:

tel. 600 312 142

I POSTĘPUJ ZGODNE Z WYTYCZNYMI.

W PRZYPADKU NASILONYCH OBJAWÓW DZWOŃ: tel. 112

 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z wysokim ryzykiem pojawienia się ogniska epidemicznego wywołanego koronawirusem, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych pacjentów do leczenia szpitalnego. Decyzja nie dotyczy pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przesunięcie terminu przyjęcia.

Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci, których termin przyjęcia przypada na okres obowiązywania zakazu, zostaną powiadomieni przez personel szpitala o nowym terminie.

W związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie kraju wojewoda dolnośląski wydał decyzję w sprawie obowiązku wprowadzenia przez szpitale na terenie Dolnego Śląska zakazu odwiedzin pacjentów. Na liście placówek znalazł się również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

Przypomnijmy, że na terenie naszego szpitala całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje profilaktycznie już od 27.02.2020 r.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na oddziale neonatologicznym, z pododdziałem intensywnej terapii noworodka, tj. hospitalizacji dzieci zakażonych wirusem RSV i koniecznością ich izolowania, od 19 lutego do odwołania wstrzymane są przyjęcia na oddział położniczy.