Po kilkudniowej przerwie wznowiono przyjęcia na oddział wewnętrzny szpitala.

Przypomnijmy, że przerwa była spowodowana koniecznością wykonania prac dezynfekcyjnych. Do odwołania wstrzymane są jeszcze odwiedziny.

Zielone światło dla onkologii i położnictwa. Przemodelowanie zasad zarządzania oddziałami, by ich kierownicy decydowali o finansach. Zmniejszenie 120 milionowego deficytu. Budowa nowego budynku dla psychiatrii - to najważniejsze zadania jakie wyznaczyła sobie nowa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Zachęcamy do posłuchania rozmowy z dyrektorem naszego szpitala: ROZMOWA W RADIU WROCŁAW...

 

Dyrektor Anna Płotnicka - Mieloch wzięła udział w spotkaniu poświęconym wprowadzeniu do szpitali wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rozmowy na ten temat odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
- Ustawa narzuca na szpitale szereg nowych obowiązków organizacyjnych, ale przede wszystkim stosowanie bardzo kosztownych rozwiązań technologicznych w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych - wyjaśnia dyrektor.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie nowych, dodatkowych usług w ramach onkologii.

Wniosek ten dotyczy przystąpienia do realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie „Kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”. W ramach szpitala zostałby wydzielony tzw. Ośrodek Raka Piersi, którego zadaniem byłoby planowanie i koordynowanie procesu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi.

Od września obowiązki zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy po Andrzeju Hapie dyrektor Anna Płotnicka-Mieloch powierzyła Wojciechowi Kowalikowi, lekarzowi kierującemu oddziałem neonatologii.

Wojciech Kowalik to rozpoznawalna postać nie tylko w świecie lekarskim i nie tylko w Legnicy. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie neonatologii, już od ponad 40 kat zajmuje się ratowaniem życia noworodków i wcześniaków. W legnickim szpitalu pracuje od 1981.