Rada Miejska Legnicy przyznała jednogłośnie tytuł Honorowego Obywatela Legnicy Wojciechowi Kowalikowi, lekarzowi kierującemu oddziałem neonatologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Panu Wojciechowi Kowalikowi serdecznie gratulujemy.

Więcej o sesji RM...

 

W związku z zaobserwowanym trendem spadkowym zachorowań na grypę zostaje odwołany zakaz odwiedzin w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, z wyłączeniem oddziałów: hematologii, wewnętrznego i chirurgii ogólnej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na oddziale chirurgii ogólnej przyjęcia planowe zostały wstrzymane do odwołania.

 
 
 

Oddział chirurgiczny dla dzieci zwiększa zakres świadczeń medycznych o prowadzenie przypadków z zakresu ortopedii. Przyoddziałowa poradnia rozpoczęła już przyjmowanie najmłodszych pacjentów ze schorzeniami i urazami ortopedycznymi w wyznaczonym dniu (środy). Ponadto oddział przymierza się do wykonywania zabiegów ortopedycznych w trybie planowym. Dziś najmłodsi pacjenci z takimi przypadkami odsyłani są do innych ośrodków.


- Co nam daje wydzielenie takiego dnia? Pozwala nam na uporządkowanie opieki nad najmłodszymi pacjentami. Dzięki temu dzieci z konkretnymi przypadkami ortopedycznymi przyjmuje ortopeda, a nie jak dotąd chirurg dziecięcy - mówi dr n. med. Rafał Pilch, lekarz kierujący oddziałem. - To uporządkowanie niewątpliwie służy podniesieniu jakości świadczeń dla naszych małych pacjentów. W przyszłości planujemy rozszerzyć tą działalność o leczenie wad postawy i docelowo wykonywanie zabiegów operacyjnych ortopedycznych u dzieci w trybie planowym.

Trwa przenoszenie szpitalnych przychodni na czas remontu związanego z realizacją projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

O nowej lokalizacji poszczególnych przychodni informuje tablica umieszczona przy wejściu głównym po lewej stronie.

Nowe tymczasowe miejsca znalazły przychodnie neurologiczne dla dorosłych i dzieci oraz alergologiczna, które mieszczą się w budynku 1A na 3 piętrze, w holu przed oddziałem otorynolaryngologicznym. Poradnia urologiczna znajduje się przy oddziale urologicznym na 6 piętrze.

W holu budynku 1A na 3 piętrze zlokalizowano gabinet masażu leczniczego oraz centrum opieki pielęgniarskiej i położniczej Familia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uczestniczy od lutego w ministerialnym programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż ten wdrażany jest w dwóch województwach w Polsce – dolnośląskim i świętokrzyskim. Jego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie obu województw.

- Pilotażem mogą zostać objęci pacjenci, u których w okresie realizacji programu rozpoznano nowotwór złośliwy: gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego lub płuca - wyjaśnia Krystyna Barcik, dyrektor szpitala. - Wojewódzkim ośrodkiem koordynującym akcję w naszym regionie jest  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pod nim utworzona jest sieć ośrodków współpracujących II i I poziomu.