Aktualna sytuacja epidemiologiczna na Dolnym Śląsku i w Polsce - to temat szkolenia dla personelu medycznego, które odbyło się w naszym szpitalu.
- Spotkanie to dotyczyło m.in. problemów związanych z wysokoopornymi na antybiotyki bakteriami, wywoływanymi przez nie zakażeniami i kolonizacją – wyjaśnia dr n. med. Krzysztof Szufnarowski, specjalista mikrobiologii lekarskiej i zarazem przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
- Tego typu szkolenia powinny być organizowane bardzo często. W naszym szpitalu staramy się je organizować regularnie. W ich trakcie przypominamy m.in. o zasadach związanych z izolacją pacjentów, higieną rąk, z pobieraniem wymazów, w tym z koniecznością przeprowadzania badań przesiewowych.

Po kilkudniowej przerwie wznowiono przyjęcia na oddział wewnętrzny szpitala.

Przypomnijmy, że przerwa była spowodowana koniecznością wykonania prac dezynfekcyjnych. Do odwołania wstrzymane są jeszcze odwiedziny.

Zielone światło dla onkologii i położnictwa. Przemodelowanie zasad zarządzania oddziałami, by ich kierownicy decydowali o finansach. Zmniejszenie 120 milionowego deficytu. Budowa nowego budynku dla psychiatrii - to najważniejsze zadania jakie wyznaczyła sobie nowa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Zachęcamy do posłuchania rozmowy z dyrektorem naszego szpitala: ROZMOWA W RADIU WROCŁAW...

 

Dyrektor Anna Płotnicka - Mieloch wzięła udział w spotkaniu poświęconym wprowadzeniu do szpitali wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rozmowy na ten temat odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
- Ustawa narzuca na szpitale szereg nowych obowiązków organizacyjnych, ale przede wszystkim stosowanie bardzo kosztownych rozwiązań technologicznych w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych - wyjaśnia dyrektor.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie nowych, dodatkowych usług w ramach onkologii.

Wniosek ten dotyczy przystąpienia do realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie „Kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”. W ramach szpitala zostałby wydzielony tzw. Ośrodek Raka Piersi, którego zadaniem byłoby planowanie i koordynowanie procesu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi.