Szanowni Państwo, hashtag #NieKłamMedyka zyskuje coraz większą popularność wśród internautów. To bardzo ważny komunikat, który wychodzi od lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych osób, pracujących w służbie zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do kolejnych zamykanych w Polsce oddziałów i całych szpitali.
To apel o to, aby osoby, które mogą być zarażone koronawirusem, bądź wiedzą, że są chore, albo miały kontakt z osobami powracającymi z zagranicy, informowały o tym udzielające im pomocy służby medyczne. Brak pełnej informacji, nie mówiąc już o ukrywaniu prawdy w tym kontekście, jest zagrożeniem dla personelu szpitalnego i ratowników medycznych. Jeżeli zachorują lub zostaną poddani kwarantannie nie będzie miał kto ratować zdrowia i życia chorych, naszych bliskich.

Dla ukazania powagi sytuacji podkreślmy, że wg raportu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na dzień 30.03.2020 aż 72 pielęgniarki i położne były zarażone koronawirusem, a 802 przebywało na kwarantannie.

Szanowni Państwo, składamy kolejne bardzo gorące podziękowania za pomoc kierowaną naszemu szpitalowi, pacjentom oraz pracownikom.

- dziękujemy firmie LUBINPEX, która w ramach akcji GastroPomaga przekazuje codziennie po 200 posiłków pracownikom medycznym, którzy pracują co najmniej na 12 godzin, czyli na zmianach 12 lub 24 godzinnych,
- dziękujemy myśliwym z Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Okręgowy w Legnicy za przekazanie 200 masek ochronnych FFP2 i FFP3,
- za uszycie i przekazanie maseczek ochronnych dziękujemy również legnickiej firmie odzieżowej SENSIS,
- Firma Pajk sp. z o.o. zakupiła nieocenione wkłady węglowe do maseczek ochronnych, które przekazano na SOR,
- aż  1600 par rękawic ochronnych otrzymaliśmy w ramach akcji siepomaga.pl ...

 Za każdą formę pomocy bardzo dziękujemy.

 

150 przyłbic dla personelu medycznego przygotowała firma Härter Technika Wytłaczania. Na co dzień zajmuje ona się produkcją narzędzi, części tłoczonych, komponentów z metalu i tworzywa sztucznego. Przygotowanie przyłbic dla naszego szpitala to efekt spontanicznej akcji pracowników tej działającej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmy, którzy pracowali również po godzinach pracy. Przyłbice przymocowane są stabilnie do metalowej taśmy i zarazem okularów ochronnych. Zapewnią zabezpieczenie od głowy po szyję. Pierwsza partia 150 sztuk trafiła już do naszego szpitala. Docelowo załoga Härter zamierza wykonać w sumie pół tysiąca przyłbic.
W imieniu załogi szpitala pracownikom Härter Technika Wytłaczania bardzo dziękujemy.

 Michał Lewoc wraz z grupą sędziów okręgu legnickiego zainicjował akcję zbiórki środków na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W trakcie przeprowadzonej w ekspresowym tempie akcji udało się zebrać 12.000 zł. Środki zgromadzono wśród czynnych sędziów jak i tych, którzy są już w stanie spoczynku.
Pięćdziesięciu sędziów z legnickich sądów, ale również z jaworskiego, złotoryjskiego, lubińskiego i głogowskiego, pokazało niezwykłą hojność dla tych, którzy niosą w tej chwili pomoc chorym w obliczu walki z koronawirusem.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne, ale przede wszystkim za solidarność z medykami oraz społeczeństwem regionu legnicko-głogowskiego.

Składamy serdeczne podziękowanie Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy za szybką reakcję i natychmiastowy montaż na odpływie ścieków z Pawilonu II (budynek przeorganizowany na tymczasowy szpital zakaźny) urządzenia do dezynfekcji ścieków, które ma przeciwdziałać potencjalnemu odprowadzaniu do miejskich urządzeń kanalizacyjnych niezdezynfekowanych ścieków z budynku, gdzie mogą być leczone osoby chore na choroby zakaźne (przepis wynikający z art. 9 ustęp 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami).