Przybywa świątecznych akcentów w naszym szpitalu. Zaprzyjaźniona od wielu lat z biblioteką szpitalną pani Zofia Sysak pojawiła się, jak co roku, by wspólnie z małymi pacjentami i ich rodzicami szykować pisanki.

Jajka zdobione metodą batiku, wykonane samodzielnie pod czujnym okiem artystki ludowej, już dziś wprowadziły na szpitalne oddziały świąteczną atmosferę.

Ponadto świąteczny stół - tradycyjnie już wspaniale przybrany przez Ewę Nogaj, pielęgniarkę oddziałową - przypomina o zbliżających się świętach na oddziale pediatrycznym.

 

 

Czy można myć ręce po mistrzowsku? Można, a nawet trzeba! Przekonywały o tym małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy członkinie Koła Młodych Medyków z sekcji pielęgniarskiej na PWSZ w Legnicy pod kierunkiem pań Małgorzaty Słupskiej – Kartaczowskiej (neurologia) oraz Grażyny Filipowicz (epidemiologia).

Zajęcia edukacyjne, które odbyły się w świetlicy, obejmowały bajkę edukacyjną, pokaz i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Na zakończenie dzieci mogły poddać się sprawdzeniu wzroku za pomocą nowoczesnego urządzenia.

 

 Po zakończeniu prac w części budynku szpitala od strony ul. Iwaszkiewicza, w ramach kontynuacji projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, rozpoczęto realizację drugiego etapu przebudowy przychodni specjalistycznych. Cały poziom 1 budynku 1D został wyłączony z użytkowania.

Wyburzane są  stare ściany działowe, zrywane posadzki, układane nowe instalacje. Po zakończeniu prac w odnowionych poradniach będą ponownie przyjmowani pacjenci.

 

Rejestracja ogólna do przychodni specjalistycznych na poziomie 1 budynku 1D naszego szpitala została zamknięta z uwagi na remont tej części obiektu.

Przeniesiono ją do pomieszczeń tymczasowych na poziomie 0. Z uwagi na prowadzone prace budowlane zagrodzono część głównej klatki schodowej.

Wszystkich pacjentów za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

Już w najbliższych tygodniach nasz szpital uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń (etap 1) pod część nowych przychodni w południowo-wschodniej części obiektu - z wejściem od ul. Iwaszkiewicza. Inwestycja była realizowana w ramach projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

Koszt całkowity projektu to ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł,  pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Jak wyglądają zmodernizowane wnętrza?