Nasz szpital zaszczepi blisko 800 legnickich emerytów na grypę w ramach samorządowego projektu: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+.
Przypomnijmy - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej legnickiego ratusza wcześniej wysłał ten program do oceny przez prezesa Instytutu Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ogłoszono postępowanie na wybór realizatora sczepień.

Podczas białej niedzieli, która towarzyszyła parafialnemu spotkaniu mieszkańców Osiedla Piekary 3 pracownicy naszego szpitala wykonali 27 badań PSA, 73 badań TSH, 262 testów HCV i oznaczenia poziomów glukozy we krwi, a także 80 pomiarów BMI i 90 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.
Jak informuje Dorota Szczepaniak, kierownik działu usług medycznych w WSS w Legnicy, przy pomiarach przekraczających dopuszczalne normy pacjentom udzielono właściwych wskazówek. Natomiast pacjenci, którym pobierano krew do badań otrzymali informację o terminie odbioru wyników w szpitalnym laboratorium.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na Dolnym Śląsku i w Polsce - to temat szkolenia dla personelu medycznego, które odbyło się w naszym szpitalu.
- Spotkanie to dotyczyło m.in. problemów związanych z wysokoopornymi na antybiotyki bakteriami, wywoływanymi przez nie zakażeniami i kolonizacją – wyjaśnia dr n. med. Krzysztof Szufnarowski, specjalista mikrobiologii lekarskiej i zarazem przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
- Tego typu szkolenia powinny być organizowane bardzo często. W naszym szpitalu staramy się je organizować regularnie. W ich trakcie przypominamy m.in. o zasadach związanych z izolacją pacjentów, higieną rąk, z pobieraniem wymazów, w tym z koniecznością przeprowadzania badań przesiewowych.

Po kilkudniowej przerwie wznowiono przyjęcia na oddział wewnętrzny szpitala.

Przypomnijmy, że przerwa była spowodowana koniecznością wykonania prac dezynfekcyjnych. Do odwołania wstrzymane są jeszcze odwiedziny.

Zielone światło dla onkologii i położnictwa. Przemodelowanie zasad zarządzania oddziałami, by ich kierownicy decydowali o finansach. Zmniejszenie 120 milionowego deficytu. Budowa nowego budynku dla psychiatrii - to najważniejsze zadania jakie wyznaczyła sobie nowa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Zachęcamy do posłuchania rozmowy z dyrektorem naszego szpitala: ROZMOWA W RADIU WROCŁAW...