Od 02.01.2013 r. zapraszamy  na bezpłatne badania lekarskie zakończone wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych dla:

  1. kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół
  2. kandydatów do szkół wyższych
  3. studentów i uczestników studiów doktoranckich

 

W dniach 6 i 7 grudnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy odwiedzili Mikołaje reprezentujący różne instytucje, których wspólną cechą jest wielkie serce dla naszych najmłodszych pacjentów.

6 grudnia 2012 w WSS w Legnicy zainaugurowany został nowy, dotychczas nie stosowany w naszym szpitalu sposób leczenia chirurgicznego najmniejszych pacjentów – videochirurgia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ubiega się o uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, który jest przyznawany przez Ministra Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej.

ginekologia_po_remoncieInformujemy o zakończeniu remontu odcinka ginekologicznego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.