Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uczestniczy od lutego w ministerialnym programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż ten wdrażany jest w dwóch województwach w Polsce – dolnośląskim i świętokrzyskim. Jego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie obu województw.

- Pilotażem mogą zostać objęci pacjenci, u których w okresie realizacji programu rozpoznano nowotwór złośliwy: gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego lub płuca - wyjaśnia Krystyna Barcik, dyrektor szpitala. - Wojewódzkim ośrodkiem koordynującym akcję w naszym regionie jest  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pod nim utworzona jest sieć ośrodków współpracujących II i I poziomu.

Trwa przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby przychodni specjalistycznych. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W ramach pierwszego etapu roboty budowlane prowadzone są na parterze południowo-wschodniego narożnika szpitalnego kompleksu - od strony ul. Iwaszkiewicza (budynek 1H i 1C).

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” za ok. 9,5 mln zł.

Od  4 lutego do odwołania, w związku z sytuacją epidemiologiczną na Dolnym Śląsku (wzrost zachorowań na grypę) wprowadza się zakaz odwiedzin w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

W pojedynczych - szczególnych i uzasadnionych przypadkach decyzję o odwiedzinach podejmuje ordynator lub lekarz prowadzący  (dyżurujący). Jednocześnie przypomina się:

1. okres od ok. 2 dni przed pojawieniem się grypy do 7 dni po chorobie to okres zakaźny

2. środkami zapobiegawczymi są m.in.: mycie i dezynfekcja rąk, zasłanianie ust podczas kichania, kaszlu, unikanie skupisk ludzkich.

 

 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka mali pacjenci oddziałów dziecięcych, korzystający ze świetlicy przyszpitalnej, mogli spotkać się wspólnie w bibliotece szpitalnej i wykonać laurki dla swoich ukochanych babć i dziadków. W tę pracę włożyli całe swoje serce, dziękując za miłość otrzymywaną na co dzień od seniorów swoich rodzin.

Ale to nie jedyne wydarzenie, w którym brali udział najmłodsi pacjenci. Nieco wcześniej „na małej scenie”, czyli w szpitalnym korytarzu oddziału chirurgicznego dla dzieci, opowiedziano historię znaną od ponad 2000 lat. Ponieważ jednak robili to artyści Teatrzyku NaJdziejowego, opowieść ta była powodem do refleksji nad współczesnością.

 

2,4 mln zł - to wartość sprzętu medycznego, który w okresie 1996-2018 otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W imieniu pacjentów, a zwłaszcza tych najmniejszych - bo do nich trafiło najwięcej nowoczesnej aparatury - bardzo dziękujemy.

Poniżej publikujemy listę sprzętu jaki otrzymał nasz szpital od WOŚP w poszczególnych latach.