Rejestracja ogólna do przychodni specjalistycznych na poziomie 1 budynku 1D naszego szpitala została zamknięta z uwagi na remont tej części obiektu.

Przeniesiono ją do pomieszczeń tymczasowych na poziomie 0. Z uwagi na prowadzone prace budowlane zagrodzono część głównej klatki schodowej.

Wszystkich pacjentów za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

Już w najbliższych tygodniach nasz szpital uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń (etap 1) pod część nowych przychodni w południowo-wschodniej części obiektu - z wejściem od ul. Iwaszkiewicza. Inwestycja była realizowana w ramach projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

Koszt całkowity projektu to ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł,  pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Jak wyglądają zmodernizowane wnętrza?

Rada Miejska Legnicy przyznała jednogłośnie tytuł Honorowego Obywatela Legnicy Wojciechowi Kowalikowi, lekarzowi kierującemu oddziałem neonatologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Panu Wojciechowi Kowalikowi serdecznie gratulujemy.

Więcej o sesji RM...

 

W związku z zaobserwowanym trendem spadkowym zachorowań na grypę zostaje odwołany zakaz odwiedzin w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, z wyłączeniem oddziałów: hematologii, wewnętrznego i chirurgii ogólnej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na oddziale chirurgii ogólnej przyjęcia planowe zostały wstrzymane do odwołania.

 
 
 

Oddział chirurgiczny dla dzieci zwiększa zakres świadczeń medycznych o prowadzenie przypadków z zakresu ortopedii. Przyoddziałowa poradnia rozpoczęła już przyjmowanie najmłodszych pacjentów ze schorzeniami i urazami ortopedycznymi w wyznaczonym dniu (środy). Ponadto oddział przymierza się do wykonywania zabiegów ortopedycznych w trybie planowym. Dziś najmłodsi pacjenci z takimi przypadkami odsyłani są do innych ośrodków.


- Co nam daje wydzielenie takiego dnia? Pozwala nam na uporządkowanie opieki nad najmłodszymi pacjentami. Dzięki temu dzieci z konkretnymi przypadkami ortopedycznymi przyjmuje ortopeda, a nie jak dotąd chirurg dziecięcy - mówi dr n. med. Rafał Pilch, lekarz kierujący oddziałem. - To uporządkowanie niewątpliwie służy podniesieniu jakości świadczeń dla naszych małych pacjentów. W przyszłości planujemy rozszerzyć tą działalność o leczenie wad postawy i docelowo wykonywanie zabiegów operacyjnych ortopedycznych u dzieci w trybie planowym.