150 przyłbic dla personelu medycznego przygotowała firma Härter Technika Wytłaczania. Na co dzień zajmuje ona się produkcją narzędzi, części tłoczonych, komponentów z metalu i tworzywa sztucznego. Przygotowanie przyłbic dla naszego szpitala to efekt spontanicznej akcji pracowników tej działającej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmy, którzy pracowali również po godzinach pracy. Przyłbice przymocowane są stabilnie do metalowej taśmy i zarazem okularów ochronnych. Zapewnią zabezpieczenie od głowy po szyję. Pierwsza partia 150 sztuk trafiła już do naszego szpitala. Docelowo załoga Härter zamierza wykonać w sumie pół tysiąca przyłbic.
W imieniu załogi szpitala pracownikom Härter Technika Wytłaczania bardzo dziękujemy.

 Michał Lewoc wraz z grupą sędziów okręgu legnickiego zainicjował akcję zbiórki środków na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W trakcie przeprowadzonej w ekspresowym tempie akcji udało się zebrać 12.000 zł. Środki zgromadzono wśród czynnych sędziów jak i tych, którzy są już w stanie spoczynku.
Pięćdziesięciu sędziów z legnickich sądów, ale również z jaworskiego, złotoryjskiego, lubińskiego i głogowskiego, pokazało niezwykłą hojność dla tych, którzy niosą w tej chwili pomoc chorym w obliczu walki z koronawirusem.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne, ale przede wszystkim za solidarność z medykami oraz społeczeństwem regionu legnicko-głogowskiego.

Składamy serdeczne podziękowanie Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy za szybką reakcję i natychmiastowy montaż na odpływie ścieków z Pawilonu II (budynek przeorganizowany na tymczasowy szpital zakaźny) urządzenia do dezynfekcji ścieków, które ma przeciwdziałać potencjalnemu odprowadzaniu do miejskich urządzeń kanalizacyjnych niezdezynfekowanych ścieków z budynku, gdzie mogą być leczone osoby chore na choroby zakaźne (przepis wynikający z art. 9 ustęp 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy składa podziękowanie Zarządowi Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za okazaną pomoc finansową.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny składa serdeczne podziękowanie Panu Maćkowi Iżyckiemu z Legnicy za dostawę przyłbic ochronnych drukowanych w technologii 3D.

Bardzo dziękujemy za cenną ochronę dla naszych pracowników.